Tarievenkaart

undefined


TARIEVENKAART VICOMAR PER 1 JUNI 2020

1 item, videocontent 250,- EUR. per jaar, per item
2 items, videocontent 200,- EUR. per jaar, per item
3 items, videocontent 150,- EUR. per jaar, per item
4 items of meer, videocontent 100,- EUR. per jaar, per item

Plaatsing 1 stuks content EUR. 250,- per jaar
Automatische incasso per maand 20,83 p.m
Factuur per kwartaal vooruit 62,50 per kwartaal
Betaling geheel jaar in maand 1 van de overeenkomst EUR. 230,- totaal

Plaatsing 2 stuks content ( 400 totaal ) EUR. 200,- per jaar per stuk
Automatische incasso per maand 33,33 p.m
Factuur per kwartaal vooruit 100,- per kwartaal
Betaling geheel jaar in maand 1 van de overeenkomst EUR. 370,- per jaar totaal

Plaatsing 3 stuks content ( 450 totaal ) EUR. 150,- per jaar per stuk
Automatische incasso per maand 37,50 p.m
Factuur per kwartaal vooruit 112,50 per kwartaal
Betaling geheel jaar in maand 1 van de overeenkomst EUR. 410,- per jaar totaal

Plaatsing vanaf 4 stuks content ( 400 ) EUR. 100,- per jaar per stuk
Automatische incasso per maand 33,33 p.m
Factuur per kwartaal vooruit 100,- per kwartaal
Betaling geheel jaar in maand 1 van de overeenkomst EUR. 370,- per jaar totaal


Alle items zullen 12 maanden na upload zichtbaar blijven op het platform. Na afloop van deze 12 maanden kan per jaar verlengd worden. Het is niet mogelijk om voor een kortere periode content te plaatsen.
Bij opzegging van de plaatsing zal de videocontent van het platform worden verwijderd en zullen de analyses stoppen alsmede ook de call to action buttons niet meer bruikbaar zijn.


Afname vaste categorie op Vicomar

Opdrachtgever kan ook een vaste categorie binnen en op Vicomar afnemen. Hierin is geen beperking in aantal uploads per maand. Wel zullen de items die door opdrachtgever worden geplaatst maximaal tot 12 maanden vanaf start zichtbaar blijven. Ofwel; Opdrachtgever mag maximaal 12 maanden lang content uploaden. Uploads in maand 1 zullen maximaal 12 maanden zichtbaar blijven. Uploads in maand 6 zullen dus voor 6 maanden zichtbaar zijn. Etc, etc.


Afname categorie op het platform ( onbeperkte upload over 12 maanden ) 1.500,- EUR. per jaar.


Kanaal in eigen beheer

Het is ook mogelijk een eigen kanaal te starten. Bouw, levering en service is in beheer van Vicomar, Jeroen Smits Produkties.
Binnen het kanaal zal een tooling geplaatst worden waarmee volledige analyses van bezoekers kunnen worden getraceerd.

Het gehele onderhoud, upload, thumbnails en inrichting van de Call to Action buttons komen voor opdracht van Vicomar.


De produktie van de videocontent is niet inbegrepen

Afname kanaal in eigen beheer ( minimaal 3 jarige overeenkomst ) 6.000 EUR. per jaar